subqueries sql queries in queries exists in any all

Introductie in SQL subqueries

Een SQL subquery is een SQL query die in een andere query wordt uitgevoerd binnen een relationele database. Subqueries kunnen de boel onoverzichtelijk maken, waardoor het handig is om parrallel kennis op te doen van common table expressions (CTEs).

Waarom subqueries handig zijn, bekijken we vanuit een uitgebreide uitleg met voorbeelden.

Wil je op je eigen computer meedoen met deze tutorial? Volg dan deze stappen om SQL en PgAdmin te installeren en de voorbeeld IMDb-database in te laden.


In deze blog komen onderstaande onderwerpen aan de orde. Klik op een onderwerp om er direct naartoe te navigeren.

SQL Subquery in een WHERE statement

We gaan een voorbeeld bekijken vanuit tabellen movies en roles. We beginnen met een subquery in een WHERE statement.

voorbeeld database sql subqueries uitleg

Op deze pagina vind je een uitgebreide omschrijving van deze dataset


In dit voorbeeld willen we het volgende:

 • Een selectie van films uit tabel movies.
 • Daar waar de lengte van de naam van een film, groter is dan de gemiddelde lengte van de namen van filmrollen.


Om tot een antwoord te komen dienen we eerst uit te zoeken hoe we aan de gemiddelde lengte van de namen van filmrollen komen.

Tabel roles bevat details van filmrollen.

 • We gebruiken functies ROUND() (afronden), AVG() (gemiddelde) en LENGHT().
 • Om de gemiddelde lengte van namen van filmrollen te berekenen.

Lees hier meer over SQL aggregate functions

SELECT
 ROUND(AVG(LENGTH(role)))
FROM
 roles;
round
14

De gemiddelde lengte van de naam van een filmrol bedraagt 14 tekens.


Nu we weten hoe lang de gemiddelde naam van een filmrol is kunnen we dit gaan gebruiken om te kijken welke films een langere naam hebben dan dit gemiddelde.

Tabel movies bevat details van films.

 • We gebruiken een WHERE statement.
 • Om een selectie te maken op de lengte van filmnamen. Daar waar de naam groter is dan 14 tekens.
SELECT
 id,
 name,
 LENGTH(name) AS name_length
FROM
 movies
WHERE
 LENGTH(name) > 14
ORDER BY
 name_length;
idnamename_length
111813Few Good Men, A15
238072Ocean”s Eleven16
176711Kill Bill: Vol. 117
176712Kill Bill: Vol. 217
192017Little Mermaid, The19
194874Lost in Translation19
256630Pirates of the Caribbean24
297838Shawshank Redemption, The25
237431O Brother, Where Art Thou?26
257264Planes, Trains & Automobiles28
Columns: 3
Rows: 10

We zien dat alleen films met een naam met meer dan 14 tekens zijn geslecteerd.


Leren werken met SQL voor data analayse? Na onze 2-daagse SQL cursus kun je volledig zelfstandig werken met SQL.

Wat is hier het probleem?

In plaats van getal 14 hardcoded te benoemen, zou het mooi zijn om dit met een query te verkrijgen.

Dit kan echter niet zomaar.

Hier hebben we een SQL subquery voor nodig.


subquery in WHERE statement

We gebruikten de volgende query:

SELECT
 id,
 name,
 LENGTH(name) AS name_length
FROM
 movies
WHERE
 LENGTH(name) > 14
ORDER BY
 name_length;

Met hierin getal 14 hardcoded.

In onderstaande query vervangen we getal 14 door een andere query.

We gebruiken hiervoor de query die weeerder gebruikten om het getal 14 te berekenen.

SELECT
 id,
 name,
 LENGTH(name) AS name_length
FROM
 movies
WHERE
 LENGTH(name) > (
  SELECT
   ROUND(AVG(LENGTH(role)))
  FROM
   roles
 )
ORDER BY
 name_length;
idnamename_length
111813Few Good Men, A15
238072Ocean”s Eleven16
176711Kill Bill: Vol. 117
176712Kill Bill: Vol. 217
192017Little Mermaid, The19
194874Lost in Translation19
256630Pirates of the Caribbean24
297838Shawshank Redemption, The25
237431O Brother, Where Art Thou?26
257264Planes, Trains & Automobiles28
Columns: 3
Rows: 10

We zien hetzelfde resultaat als eerder. Je ziet hiermee dat we een query binnen een query uit kunnen voeren. Dit heet een subquery.


Subquery in een FROM statement

Zojuist hebben we met SQL een subquery vanuit het WHERE statement bekeken. Hiermee konden we de uitkomst van een subquery gebruiken in een filtering.


We hebben tot nu toe de lengte van een filmnaam vergeleken met de gemiddele lengte van filmrolnamen.

Stel dat we nu die gemiddelde lengte willen toevoegen als kolom. Dit kan niet zomaar, omdat het resultaat alleen beschikbaar is in het WHERE statement.


We kunnen dit oplossen met een subquery in het FROM statement.

We gebruikten de volgende query:

SELECT
 m.id,
 m.name,
 LENGTH(m.name) AS name_length,
 r.*
FROM
 movies AS m,
 (
  SELECT
   ROUND(AVG(LENGTH(role))) AS role_avg_length
  FROM
   roles
 ) AS r
WHERE
 LENGTH(m.name) > r.role_avg_length;
idnamename_lengthrole_avg_length
111813Few Good Men, A1514
176711Kill Bill: Vol. 11714
176712Kill Bill: Vol. 21714
192017Little Mermaid, The1914
194874Lost in Translation1914
237431O Brother, Where Art Thou?2614
238072Ocean”s Eleven1614
256630Pirates of the Caribbean2414
257264Planes, Trains & Automobiles2814
297838Shawshank Redemption, The2514
Columns: 3
Rows: 10

We zien dat de gemiddelde lengte nu als kolom is toegevoegd. Dit door een subquery vanuit het FROM statement.


Wat weten we tot nu toe over subqueries?

Je kunt een query binnen een andere query uitvoeren. Dit heet een subquery. Dit kan op allerlei plaatsen, bijvoorbeeld in het WHERE, FROM, of SELECT statement.

SQL Subquery met een EXISTS statement

Om aan te tonen wanneer een subquery met een EXISTS statement handig is, zullen we werken met een nieuw voorbeeld.


sql subquery met exists voorbeeld dataset voor uitleg

Stel dat we het volgende willen bereiken:

 • Een selectie van films uit tabel movies.
 • Alleen de films met genre Horror.


Dit zouden we als volgt op kunnen lossen:

 • Tabellen movies en movies_genres samenvoegen met een LEFT JOIN.
 • Filteren op genre Horror.
 • Alleen kolommen uit tabel movies selecteren.
SELECT
 movies.*
FROM
 movies
 LEFT JOIN movies_genres ON movies_genres.movie_id = movies.id
WHERE
 genre = 'Horror';
idnameyearrank
10920Aliens19868.2
147603Hollow Man20005.3
314965Stir of Echoes19997
Columns: 4
Rows: 3


De output toont hier echter geen data uit tabel movies_genres. Hierdoor is het minder netjes om een JOIN te gebruiken. Je hebt de gekoppelde data immers niet nodig. Het is daarom netter om een subquery te gebruiken in combinatie met het EXISTS statement.


In het voorbeeld wilden we alleen films met genre Horror.

Met een subquery en het EXISTS statement kunnen we dit vraagstuk oplossen. Dit kan zonder dat een JOIN nodig is.

Onderstaande query doet dit:

SELECT
 *
FROM
 movies
WHERE
 EXISTS (
  SELECT
   *
  FROM
   movies_genres
  WHERE
   movies.id = movies_genres.movie_id
   AND genre = 'Horror'
 );
idnameyearrank
10920Aliens19868.2
147603Hollow Man20005.3
314965Stir of Echoes19997
Columns: 4
Rows: 3

We zien hetzelfde resultaat als toen we de LEFT JOIN en filtering gebruikten.


Een subquery met EXISTS werkt als volgt:

SELECT
 <column_name(s)>
FROM
 <table_name_1>
WHERE
 EXISTS (
  SELECT
   <column_name(s)>
  FROM
   <table_name_2>
  WHERE
   <condition(s)>
 );
 • Je haalt informatie op uit een tabel. In ons geval tabel movies.
 • Alleen daar waar (WHERE) een match is, met EXISTS en een subquery.
 • In ons geval:
  • Tabel movies_genres.
  • Bij genre = 'Horror'.
  • En de match movies.id = movies_genres.movie_id.

Hierdoor pas je filtering toe op tabel movies. Dit baseer je op een verband met de tabel movies_genres.

De performance is vergelijkbaar. Het maakt hier qua rekenkracht/tijd nauwelijks uit of je de query met LEFT JOIN of EXISTS gebruikt.


Leren werken met SQL voor data analayse? Na onze 2-daagse SQL cursus kun je volledig zelfstandig werken met SQL.

Samenvatting subquery met EXISTS

 • Een subquery is een query die in een andere query wordt uitgevoerd.
 • Dit kan bijvoorbeeld met EXISTS. Daarmee filter je op de voorkomendheid van een bepaalde match.
 • Voorbeeld:
SELECT
 *
FROM
 movies
WHERE
 EXISTS (
  SELECT
   *
  FROM
   movies_genres
  WHERE
   movies.id = movies_genres.movie_id
   AND genre = 'Horror'
 );

Subqueries met IN, ANY en ALL

Met een subquery met EXISTS filter je op de voorkomendheid van een bepaalde match.

Hiernaast zijn er ook andere mogelijkheden:

 • IN: filtering op enige voorkomendheid (in een lijst).
 • ANY: filtering op enige voorkomendheid.
 • ALL: filtering op elke voorkomendheid.

Deze opties zullen we nu om de beurt behandelen.


SQL Subquery met een IN statement

Met het IN statement en een subquery doen we het volgende:

 • Filtering op enige voorkomendheid (in een lijst).

We gebruiken dit om hetzelfde resultaat als zojuist te verkrijgen:

 • Alleen films met genre Horror.
SELECT
 *
FROM
 movies
WHERE
 movies.id IN (
  SELECT
   movie_id
  FROM
   movies_genres
  WHERE
   genre = 'Horror'
 );
idnameyearrank
10920Aliens19868.2
147603Hollow Man20005.3
314965Stir of Echoes19997
Columns: 4
Rows: 3

We zien hetzelfde resultaat als eerder met:

 • Subquery met EXISTS.

We doen daarbij nu het volgende:

 • De subquery haalt een lijst op van movie_id's die genre 'Horror' hebben.
 • Met IN filteren we alleen de ids uit deze lijst.


SQL Subquery met een ANY statement

Met het ANY statement en een subquery doen we het volgende:

 • Filtering op enige voorkomendheid.

We gebruiken dit om hetzelfde resultaat als zojuist te verkrijgen:

 • Alleen films met genre Horror.
SELECT
 *
FROM
 movies
WHERE
 movies.id = ANY (
  SELECT
   movie_id
  FROM
   movies_genres
  WHERE
   genre = 'Horror'
 );
idnameyearrank
10920Aliens19868.2
147603Hollow Man20005.3
314965Stir of Echoes19997
Columns: 4
Rows: 3

We zien hetzelfde resultaat als eerder met:

 • Subquery met EXISTS.
 • Subquery met IN.

We doen daarbij nu het volgende:

 • De subquery haalt een lijst op van movie_id's die genre 'Horror' hebben.
 • Met ANY filteren we alleen de id's uit deze lijst.


SQL Subquery met een ALL statement

Met het ALL statement en een subquery doen we het volgende:

 • Filtering op elke voorkomendheid.

We gebruiken dit voor een nieuwe voorbeeld:

 • Alleen de film die als enige genre War heeft.
SELECT
 *
FROM
 movies
WHERE
 movies.id = ALL (
  SELECT
   movie_id
  FROM
   movies_genres
  WHERE
   genre = 'War'
 );
idnameyearrank
46169Braveheart19958.3
Columns: 4
Rows: 1

De film Braveheart is dus de enige film met genre 'War'.

We doen daarbij nu het volgende:

 • De subquery haalt een lijst op van movie_id's die genre 'War' hebben. Dit is maar één id.
 • Met ALL filteren we de id's uit deze lijst. Op elke/volledige overeenkomst met de lijst.

Het gebruik van ALL komt mogelijk wat abstract/onhandig op je over. Dit zul je in de praktijk niet vaak gebruiken.


Wil je nog veel meer leren over SQL? Bekijk dan onze SQL cursus voor data analyse of download onderstaande opleidingsbrochure. In onze SQL cursus wisselen theorie en praktijkoefening elkaar steeds af. Nadat je deze training hebt gevolgd kun je zelfstandig met SQL werken. Je kunt ook altijd even contact opnemen via info@datasciencepartners.nl of 020 - 24 43 146 als je een vraag hebt.

by: