python-dashboards

Python is uitstekend geschikt voor data analyse en data science. Een belangrijk aspect is data op een goede manier te visualiseren in dashboards. Middels Python zijn daar meerdere manieren voor. In dit artikel behandelen we vijf populaire manieren.

1. Python Dashboards met Touchbase

Een dashboard bestaat uit twee componenten: de data en de visualisatie daarvan. Soms wil je de visualisatie overlaten aan een andere tool en alleen de data aanleveren via Python-code. Onze rapportage tool Touchbase is daar bij uitstek geschikt voor.

Voordelen van Touchbase zijn:

  1. Visualisatie kunnen zeer eenvoudig worden geconfigureerd
  2. Tabulaire data kan worden gefilterd op allerlei manieren, à la Excel
  3. Rijen in tabellen kunnen worden voorzien van commentaar en worden toegewezen aan bepaalde personen. Zo maken we samenwerking mogelijk binnen het dashboard
  4. Je kan data tonen in portals en gebruikers toevoegen aan een portal, zodat gebruikers dashboards makkelijk online in kunnen zien

Je doorloopt drie stappen om jouw data in Touchbase te krijgen:

  1. Maak een account aan bij Touchbase en creëer je eigen portal
  2. Creëer een Python script dat data ontsluit en push deze naar Touchbase middels een REST API
  3. Bekijk de data in Touchbase

Het sturen van data naar Touchbase is eenvoudig. Hieronder zie je voorbeeldcode:

by: