Samenvatting opdracht

Onze opdrachtgever is een technische groothandel met vooraf magazijnen op meerdere locaties. Om gebruik te maken van synergieën is besloten de individuele vestigingen samen te voegen in één centraal magazijn.

warenhuis optimalisatie

Vraag opdrachtgever

Omdat binnen de vestigingen met verschillende ERP systemen werd gewerkt en er deels andere artikelen aanwezig waren, was het samenvoegen van de voorraden een uitdaging. Het was onze opdracht om vanuit de beschikbare data een optimale indeling te maken van alle artikelen uit de verschillende vestigingen. Hierbij betekent optimaal (1) vergelijkbare producten dienen dicht bij elkaar te staan, en (2) gemiddelde tijden om artikelen te picken moeten minimaal zijn.

Oplossing Data Science Partners

Door machine learning toe te passen met een clustering model hebben we alle duizenden artikelen in specifieke productgroepen in kunnen delen. Wanneer je dit handmatig zou doen zou dit enorm tijdrovend zijn geweest.

Met een specifiek algoritme en een regressie model konden snel en eenvoudig meerdere scenario’s van voorraadindeling gemodelleerd worden. Hiermee is elk afzonderlijk artikel automatisch op een ideale locatie in het magazijn ingedeeld.

Resultaat

Dit heeft de opdrachtgever gelopen om in slechts 2 dagen de voorraden van de vestigingen naar het nieuwe centrale magazijn te verhuizen. Hierdoor hebben de klanten van de opdrachtgever geen hinder ondervonden. Bovendien is in het nieuwe magazijn de tijd die nodig is om orders te picken sterk gereduceerd.

data science partners team