ChatGPT prompts tips voorbeelden

Met ChatGPT kan je op een simpele manier antwoord krijgen op elke vraag die je maar stelt. Zo'n vraag wordt ook wel een prompt genoemd. Om effectief met ChatGPT te werken is het invoeren van de juiste ChatGPT prompts daarom belangrijk. Dit gaat verder dan alleen vraag stellen, zo kan je bijvoorbeeld ook instructies meegeven hoe een vraag beantwoord dient te worden. In deze blog behandelen we 7 tips voor het schrijven van goede ChatGPT prompts zodat je meer resultaat kunt behalen met ChatGPT.

Benieuwd hoe ChatGPT werkt? Dat leggen we hier uit

Op deze pagina

We behandelen deze tips voor ChatGPT prompts met voorbeelden:

 1. Geef duidelijke instructies
 2. Geef aan hoe je verwacht dat vragen beantwoord worden
 3. Specificeer in welke stappen het ChatGPT prompt beantwoord moet worden
 4. Gebruik referentieteksten in ChatGPT prompts
 5. Gebruik scheidingsteken om duidelijk te maken wat de input is
 6. Maak duidelijk in welke vorm je de output verwacht
 7. Maak onderscheid tussen user en system prompts met de API

1. Geef duidelijke instructies

Net zoals een mens kan ook ChatGPT geen gedachte lezen. Hoe duidelijker je de vraag stelt, hoe makkelijker het voor ChatGPT wordt om goed antwoord te geven. Daarnaast hoeft niet elke prompt een vraag te zijn, je kan ook een duidelijke instructie geven.

Voorbeeld:

 • Niet: hoe bereken ik de standaardafwijking in Excel?
 • Wel: in kolom A staan 10 waardes. Ik wil in kolom C1 de standaardafwijking van deze waardes tonen. Geef de Nederlandstalige functie om dit te doen.

2. Geef aan hoe je verwacht dat de vragen beantwoord worden

Standaard heeft ChatGPT een bepaalde manier van formuleren, net zoals een mens ook zijn eigen persoonlijkheid heeft. Dit kan je echter wijzigen door expliciet aan ChatGPT te vragen zich op een bepaalde manier te gedragen. Je kunt hierbij aan de volgende instructies denken:

- Geef aan wat voor rol ChatGPT aan moet nemen. Dit kan een persoon zijn (journalist, tolk, leraar). Rollen kunnen ook heel specifiek zijn, bijvoorbeeld 'plagiaatchecker'. Voorbeeld: 'geef antwoord als een leraar voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.'

- Specificeer in welke structuur je het antwoord wilt hebben. Voorbeeld: *'geef een lijst van kommagescheiden vakantiebestemmingen met grote kans op zon in augustus'*. Dit voorkomt dat ChatGPT volzinnen gaat antwoorden terwijl je dit niet nodig vindt.

3. Specificeer in welke stappen het ChatGPT prompt beantwoord moet worden

Soms kan een prompt het best beantwoord worden door dit altijd in bepaalde stappen te de doen. Stel, je hebt een aantal brieven die je wilt samenvatten en vertalen van Nederlands naar Engels. De samenvatting moet altijd beginnen met 'Samenvatting van de brief:'. Geef ChatGPT dan de volgende instructies:

"Gebruik de volgende stappen om het prompt te beantwoorden.

1. Maak een samenvatting van de tekst die tussen aanhalingstekens staat, begin met 'Samenvatting:'.
2. Vertaal de samenvatting uit stap 1 naar het Engels, begin met 'Translation: '. Vertaal de eerste woorden met 'Samenvatting:' niet.
"

4. Gebruik referentieteksten in ChatGPT prompts

Het is mogelijk om naast je vraag ook referentieteksten mee te geven in een prompt. ChatGPT zal de referentietekst dan gebruiken om je vraag te beantwoorden.

Voorbeeld: "Mijn vraag is: wat is de grootste partij van Nederland geworden tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen? Indien je de vraag niet kunt beantwoorden, zeg dan: "ik heb geen antwoord kunnen vinden". Gebruik onderstaand artikel om deze vraag te beantwoorden: artikel".

Aan deze strategie zit wel een limiet: je kunt geen oneindig lange referentieteksten meegeven aangezien ChatGPT (en large language models in het algemeen) een limiet hebben op hoe groot een prompt mag zijn. Deze limiet wordt de context window genoemd.

5. Gebruik scheidingsteken om duidelijk te maken wat de input is

Een prompt kan bestaan uit een vraag en een bepaalde input waarop deze vraag moet worden toegepast. ChatGPT kan de vraag beter beantwoorden als je heel duidelijk maakt wat de vraag is en wat de input. Een voorbeeld van zo'n prompt kan zijn:

"Maak een samenvatting in de vorm van een haiku van onderstaande tekst tussen blokhaken.

[tekst die samengevat moet worden]"

6. Maak duidelijk in welke vorm je de output verwacht

ChatGPT zal een prompt beantwoorden waarvan het model denkt dat het het beste is. Soms wil je echter een specifieke output zodat je het antwoord makkelijker kunt gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld vraagt een tekst samen te vatten, kun je vragen aan ChatGPT om dit te doen op meerdere manieren:

 • In maximaal 50 woorden
 • In twee zinnen
 • In een lijst van bullets
 • Een kommagescheiden lijst (zodat je het direct in Excel kunt kopiëren en plakken)

7. Maak onderscheid tussen user en system prompts met de API

Gebruik maken van de API geeft je meer mogelijkheden. Je kunt dan namelijk specifiek onderscheid maken tussen zogenaamde user en system prompts. In een system prompt beschrijf je op welke wijze het user prompt beantwoord moet worden. De eerder genoemde strategieën uit deze blog kunnen dan nog steeds gebruikt worden, maar door expliciet onderscheid te maken tussen user en system prompts zal ChatGPT dit beter begrijpen.

Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n prompt. Nu system prompts expliciet gedefinieërd kunnen worden kan je zonder problemen hele gedetailleerde informatie geven over hoe de vraag beantwoord dient te worden zonder dat ChatGPT in de war raakt. Zonder gebruik te maken van de API zou dit een veel minder goed resultaat geven.

Type promptPrompt
SYSTEMJe krijgt klantenservicevragen die probleemoplossing vereisen in een context van technische ondersteuning. Help de gebruiker door:

- Vraag hen om te controleren of alle kabels naar/van de router zijn aangesloten. Merk op dat het gebruikelijk is dat kabels na verloop van tijd losraken. Als alle kabels zijn aangesloten en het probleem aanhoudt, vraag hen dan welk routermodel ze gebruiken. Nu ga je hen adviseren hoe ze hun apparaat opnieuw kunnen opstarten:

- Als het modelnummer MTD-327J is, adviseer hen dan om op de rode knop te drukken en deze 5 seconden ingedrukt te houden, wacht vervolgens 5 minuten voordat je de verbinding test.

- Als het modelnummer MTD-327S is, adviseer hen dan om het uit te trekken en weer in te pluggen, wacht vervolgens 5 minuten voordat je de verbinding test.

- Als het probleem van de klant aanhoudt na het opnieuw opstarten van het apparaat en het wachten van 5 minuten, verbind hen dan met de IT-ondersteuning door {"IT-ondersteuning aangevraagd"} uit te voeren.

USERHelp me om mijn internet werkend te krijgen.

by: